Kräftfiske

Kräftfiske:


Kräftfisket början fredagen den 7 augusti 2020 kl. 17.00


Kräftfiskeperiod 2020 är V32-V34. Vi får fiska endast  fredag em till söndag fm under dessa veckor. Fiskedagar är 7/8, 8/8, 14/8, 15/8, 21/8 och 22/8.


Burarna skall tas upp varje morgon och utsättning får ske på eftermiddagarna.


Vårt område som vi får fiska kräftor på är märkt Västeråsen på kartan.  Fångsperioden är begränsad till tre veckor. Kräftor som är mindre än 10 cm återutsätts i sjön. Varje fastighet har rätt att sätta ut högst fem burar vid ett och samma tillfälle.


Kräftfiskerätten får ej upplåtas till någon annan person än fastighetsinnehavaren och dennes familj (inkl. barn/barnbarn)


Fiskevatten sträcker sig 300 meter ut från land men när det blir tre meter djupt så är detta gränsen för vårt fiskevatten. Alltså är det tre meter djups så får vi inte fiska där för där börjar allmänt vatten.Nätfiske:


Annat enskilt fiske (bl.a. nätfiske) får bedrivas av alla delägare på hela det sammanlagda fiskeområtet som ingår i Grythems Samfällda fiskevatten. Näten skall ha en maskstorlek på minst 60 mm.