Vatten

Anteckningar från sammanträde hos Örebro Kommun den 25 mars 2015


Närvarande från Västeråsens Samf. Kenneth Malm och Rolf Jansson

Ifrån Grythem Eva Jonsson, Sjöboviken Tommy Engvall

Tekninska Förvaltningen Anneli Fransson, Lars Ferbe och Göran Duberg


Vatten och avlopp kommer anslutas till Glanshammar.

Att det tagit så lång tid beror i huvudsak på att arbogaalternativet inte fungerade.

Man fick börja om på ruta ett.

Ledningarna kommer dras utefter gamla Glanshammarsvägen.


Pengar till projektet finns, det som kommer att ta tid är förhandling med alla markägare på vägen.

Vi försökte få en tidplan, men det gick inte. Vår gissning efter att försökt pressa dem

är att det kan ta två år beroende på om markägare överklagar mm.Vi kommer att få fortlöpande information om hur projektet går,

så en tidsplan kommer så småningom fram.


Med nuvarande taxa (2015) blir anslutningsavgifterna enligt nedanstående.

Tomtstorleken avgör hur stor anslutningsavgifterna blir.


800 m2                                   104.378:-

1000 m2                                 111.645:-

1500 m2                                 129.814:-

2000 m2                                 147.982:-

över 2073 m2                          150.620:- (maxbelopp)


Du kan räkna ut din egen avgift. För de första 1000 m2 betalas    111.645:-

För varje m2 över 1000 m2 betalas  36:34 per kvadratmeter


Alla fastighetsägare skall ha en vattenmätare i sitt hus.

När vattenförsörjningen blir klar betalar varje fastighetsägare för sin förbrukning.


Fast avgift per år                        1.917:-

kostnad per m3 vatten                    12:88


Ovanstående belopp är vad som gäller enligt år 2015  taxa.


Det kan bli ett restvärde som Kommunen betalar för vårt avloppsledning-

och vattennät.


Fastighetsägarna får själva betala anslutningsavgiften till kommunen.
Vid pennan

Rolf Jansson och Kenneth Malm


                               


Från Örebro kommuns pressinformation den 26 mars 2014De får kommunalt vatten och avlopp först


Nu ska 25 sommarstugeområden få kommunalt vatten och avlopp. Under en tioårsperiod början man bygga ut VA-nätet. Först ut är Östra Mark.Kommunernas ansvar för att se till så alla har vatten och avlopp har skärps. Därför har Örebro kommun tagit fram en plan som beskriver vilka områden som är prioriterade. På en presskonferens i dag presenterades listan.

Östra Mark står först i tur tillsammans med Södra Väringen och områdena Sjöboviken och Grythem. Där räknar man med att börja bygga redan i början av 2015. Sista i prioriteringsordningen står Hjälmarbaden och Klockhammar.

– Men planen är flexibel. Det här är ett förslag som kan komma att ändras utifrån nya uppkomna förutsättningar, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

Vi har erhålllit nedanstående mail den 22 oktober 2013 från VAP VA projekt AB angående besiktning och filmning av vårt avloppsnät.


Besiktningen skall göras före årsskiftet.


 


På uppdrag av Tekniska förvaltningen,  Örebro kommun ska vi på  VAP genomföra en inventering och utredning av VA-systemen inom respektive samfällighetsförening.


Jag behöver därför hjälp med att få fram så bra ritningsunderlag som möjligt över ledningsnät och anläggningar. Om det finns möjlighet så lånar jag gärna en omgång av era ritningar och kopierar dem.


Vi kommer även att behöva hjälp med att komma in i era anläggningar för att göra en besiktning. Jag återkommer med vilka datum som är aktuella.


Har ni frågor eller synpunkter som kan vara av värde för inventeringen så hör av er.


I fråga om ritningar så hör av er så fort som möjligt.


 


Med vänlig hälsning


 


Göran Duberg


Tel/mobil 019-17 52 54


 


VAP VA-Projekt AB


Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro


www.vap.se