Styrelse

Styrelsen består av:


Ordförande Karin Karlsson

Kassör Rolf Jansson

Sekreterare Cecilia Jakobsson

Ledamot Anders Andrén

Suppleant Pierre Eriksson

Suppleant Marie Liljenbring

Revisor Ulrika Håstlund, ersättare Kerstin Rossignol

Revisor Bert Aringsjö, ersättare Fredrik Thurfjäll

Valberedning Jonny Petersson

Valberedning Bo Burgren