Bryggplatser


Regler för medlemmar i Västeråsens Samfällighet som äger bryggplats

Bryggplatsen får endast överlåtas till eller utnyttjas av person som är medlem i Västeråsens Samfällighetsförening.

Säljes din fastighet som ingår i Västeråsens Samfällighet så övergår bryggplatsen till den nya ägaren.

Den som äger en bryggplats skall vara medlem i Västeråsens Hamnförening som svarar för skötsel och underhåll av brygga och hamn.


Västeråsens Hamnförening kommer att ta ut en årlig avgift av sina medlemmar för täckande av underhållskostnader.